Organización deportiva

O club ten establecido o seguinte organigrama na estrutura deportiva:

Para tratar de que o funcionamento a nivel organizativo sexa o mellor posible, é imprescindible que exista unha boa coordinación entre todas as persoas que conforman a estrutura deportiva do club, e que teña coma base dous  piares principais:

  • A COMUNICACIÓN.

Esta debe ter a frecuencia necesaria, coa lealdade precisa, as formas adecuadas e un enfoque sempre positivo e construtivo.

  • A INFORMACIÓN.

Nas comunicacións escritas ou verbais que se teñan entre os adestradores e delegados con coordinadores ou director deportivo, ben sexa en sentido vertical ou horizontal no organigrama, a información que se transmita ou trate debe ter en conta os factores principais de calidade da Información: exactitude (confiable), oportuna, actual, útil, completa, relevante.

Se nos comunicamos con frecuencia e o facemos para tratar temas que o precisan de verdade, e ademais utilizamos datos e información de valor (desbotar rumores, comentarios de terceiros, etc.) con opinións construtivas, evitaremos moitos malentendidos, seremos máis eficientes e sobre todo, teremos un mellor funcionamento como equipo de traballo, algo que tanto pais e nais coma os deportistas poderán apreciar e valorar. Isto é aplicable para as comunicacións escritas ou verbais cos pais e nais ou titores.

2.1.- Funcións do Director Deportivo, Adestradores/as e Delegados/as

As funcións definidas para cada un destes roles están descritas no Regulamento Interno do club, o cal foi presentado pola Xunta Directiva aos socios en asemblea e finalmente aprobado.