Organigrama Deportivo


Esta organización persigue facilitar a coordinación entre categorías e equipos, así coma o seguimento e avaliación individual e de grupos en toda a estrutura.