Covocatoria de eleccións

DISOLUCIÓN XUNTA DIRECTIVA / CONVOCATORIA ELECCIÓNS Á PRESIDENCIA

De conformidade co previsto nos nosos Estatutos, unha vez finalizado o mandato de catro anos e para cumprir co compromiso adquirido pola Xunta Directiva que presido, convoco eleccións a Presidente da Xunta Directiva do Milladoiro Sociedade Deportiva, a cal quedará disolta como tal tras o próximo 31/05/2024.

Ver detalles do comunicado no documento adxunto.

En Milladoiro a 17 de abril de 2024


Por favor acceder para comentar.