Covocatoria de Asamblea Xeral Ordinaria


Estimado socio:


Por este medio convócaselle á Asamblea Xeral Ordinaria de Milladoiro Sociedad Deportiva que terá lugar o próximo día 14/12/2023 no AUDITORIO MUNICIPAL da Casa Da Cultura do Milladoiro as 20:30 h, para tratar seguinte,

Orde do día

  1. Lectura e Aprobación das contas anuais tempada 22-23.
  2. Lectura e Aprobación Presupostos tempada 23-24.
  3. Presentación proxecto deportivo tempada 23-24
  4. Proposta subida de cotas para socios.
  5. Rogos e preguntas.

Sen mais que tratar asínase a presente na praza e data mais abaixo indicadas.

No Milladoiro a 30 de NOVEMBRO de 2023


Por favor acceder para comentar.